Valikko

Esittely

Toiminta päiväkoti Jumpissa.

Päiväkodin toimintaa säätelevät lait, asetukset ja säädökset. Varhaiskasvatuslaki ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittävät toimintamme raamit ja toiminnan tavoitteellisuuden jokaiselle lapselle. 

Päiväkotimme toiminta on suunniteltua ja tarkoituksenmukaista. Lasten mielipiteitä kuullaan ja ne otetaan huomioon ryhmän toiminnassa. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelma toimii pohjana lapsen yksilölliselle kasvulle, kehitykselle ja hoidolle. Näillä suunnitelmilla takaamme jokaiselle lapselle hänen tarpeidensa mukaisen hoidon ja turvan.

Päiväkoti Jumpissa toteutetaan pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminnassa toimitaan lasten tarpeiden mukaisissa pienryhmissä. Ryhmät muodostetaan kasvattajien lapsituntemuksen ja iän mukaan sekä pohditaan lapselle paras mahdollinen oppimisympäristö. Pienryhmätoiminnassa korostuvat turvallisuus ja kiireettömyys, jotka luovat myönteisen kasvuilmapiirin, lisäävät lapsen rohkeutta osallistua sekä auttavat keskittymään toimintaan. Pienryhmätoiminta mahdollistaa sisä- ja ulkotilojen monipuolisemman käytön sekä rauhallisemmat ja turvallisemmat siirtymät paikasta ja tilanteesta toiseen. 

Tarjoamme lapsille mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen. Lapsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus nauttia oman aktiviteettipuiston antimista. Hoitopäiviin kuuluvat tärkeänä osana myös musisointi, taide- ja draamakasvatus, ulkoilu, tutkiminen, satuhetket, lepo ja leikki. Päiväkodissamme tutustutaan englannin kieleen laulujen, leikkien, liikunnan ja arkitoimintojen kautta.

Meille on tärkeää lasten kokema ilo ja onnistumisen kokemukset. Toimintamme lähtökohta on, että jokaisella on hyvä ja turvallinen olo JUMP:issa. Toiminta pohjautuu aitoon ja lämpimään läsnäoloon sekä tiiviiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa. Lapset huomioidaan yksilöinä ryhmässä.

Lapsella on mahdollisuus osallistua Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston viikottaiseen, 3-6 -vuotiaiden lasten musiikkileikkikouluun JUMPissa päiväkotipäivän aikana.

Päiväkotimme kolme painopistettä ovat liikunta, englannin kielisuihkutus ja lähiruoka.

Liikunnalla painotettu!

Liikunnan avulla tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä yhdessä muiden sisältöalueiden kanssa. Meille on tärkeää lasten kokema ilo ja onnistumisen kokemukset liikkumisen saralla. Tarjoamme lapselle mahdollisuuden monipuoliseen ja laadukkaaseen liikkumiseen. 

Päiväkodissamme lapsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus nauttia oman aktiviteettipuiston tarjoamista toiminnoista. Aktiviteettipuiston lisäksi hyödynnämme liikkumiseen sisällä ryhmätiloja sekä piha-aluetta ja lähimaastoja. Liikuntaa toteutetaan päiväkodissa sekä ohjatusti että vapaasti, omaehtoisena liikkumisena. Monipuolisen liikkumisen tueksi on Jumpissa laadittu liikunnan vuosikello, jota ryhmät mukailevat toimintaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

Monipuolista lähiruokaa terveen kasvun tueksi!

Päiväkodissamme tarjoillaan oman keittiön valmistamaa ravitsemussuosituksien mukaista lähiruokaa, joka valmistetaan alusta alkaen itse. Päiväkodin keittiössä pystytään vaikuttamaan ruoan sisältämän suolan, rasvan sekä lisä- ja säilöntäaineiden määrään ja laatuun. Ruoanlaitossa emme käytä aromivahvanteita. Keittiömme valmistaa päivittäin aamupalan, lounaan, välipalan sekä tarvittaessa lämpimän päivällisen ja iltapalan. Käytössämme on neljän viikon kiertävä ruokalista, joka on suunniteltu ravitsemussuosituksien pohjalta. Ruokalista on nähtävillä nettisivuillamme. Ruokailuajat on ajoitettu sopimaan lapsien arki- ja unirytmien mukaisesti. Ruokailu tapahtuuu ryhmittäin kasvattajien opastuksella. Lähiruoan avulla tutustumme lasten kanssa erilaisiin raaka-aineisiin ja siihen mistä ruoka tulee. 

Käyttämämme raaka-aineet tulevat noin 50 kilometrin säteeltä päiväkodistamme:

Perunat = Lähialueen tuottajilta

Jauheliha = Atria, Seinäjoki

Liha ja broileri tuotteet = Atria, Seinäjoki

Leivät = Citymarket Ideapark, Seinäjoki

Maitotuotteet = Juustoportti, Kurikka

Kala ja kasvikset = Tukkutalo Heinonen, Seinäjoki

Kielisuihku!

The English Shower at JUMP will offer the kids to become familiar with a foreigh language. The kids will be introduced to the English language through short activity sessions such as singing, playing games and rhymes. The goals of language showers are to make children aware of foreign languages, to develop positive attitudes towards them and to prepare them for foreigh language studies in the future. The English shower is a good way to prepare and motivate children to learn a foreign language when they go to school. At JUMP the English shower will also include learning about different cultures. For example we may have "Italy day" where we explore the Italian culture by making Italian food and learning now to greet each other in Italian.