Valikko

TUTKIMUKSET, HANKKEET JA KEHITYSTYÖ

Seinäjoen varhaiskasvatuksessa on tehty hyvin laaja laadun arviointi, joka koski niin kaupungin omia yksiköitä kuin yksityisiä toimijoita. Laadun arviointiin liittyen varhaiskasvatuksen eri yksiköissä on kerätty n 15 000 havaintoa Reunamo Education Research Oy:n Kehittävä Palaute -menetelmän avulla.

Arviointi pohjautuu Varhaiskasvatuslaissa (24 §) kunnille annettuun velvoitteeseen. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, onko ohjaavissa asiakirjoissa ja laissa asetetut tavoitteet saavutettu käytännön toiminnassa. Se antaa myös laajan ja monipuolisen tietopohjan käytännön toiminnan kehittämiseksi varhaiskasvatussuunnitelmaperusteisesti ja sen tuloksia hyödynnetään arjen toimintoihin.

Arviointi jaettiin seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Lasten toiminta
  2. Lasten emootiot
  3. Lasten liikkuminen
  4. Oppiminen ja intensiivinen toiminta

Päiväkoti JUMPin vahvuuksiksi nousivat arvioinnissa

  • Fyysinen leikki eli meillä lapsen leikki saa olla fyysistä ja kannustamme lasta toiminnallisuuteen.
  • Aikuisen rooli suunnitellun toiminnan ohjaajana. Meillä lapsiryhmälle suunnatut pienryhmähetket ovat laadukkaasti valmisteltuja ja kasvattajat ammattitaitoisesti ohjaavat niitä.
  • Lapsi on huomion keskiössä toiminnassamme.

 

Kehitettäviksi asioiksi arvioinnissa nousivat

  • Lasten roolileikki. Mietimme, miten roolileikin saisi jatkumaan myös ulkotiloissa ja miten aikuinen voisi olla sitä siellä aktiivisesti tukemassa.
  • Pedagogiikan näkyminen ruokailu tilanteissa. Kehitämme ruokailutilanteisiin pedagogisia toimintoja.

 

Koko kaupungin osalta on tuloksista tehty myös yhteenveto ja se on julkistettu 27.1.2021 kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Tutkimus – ja laadunvarmistustyö jatkuvat edelleen kuluvalla toimintakaudella Reunamo Education Research Oy:n Kehittävä Palaute -menetelmän avulla.

 

Lisätietoa:
Kirsi-Maria Oivanen, aluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
044 754 1627
kirsi-maria.oivanen@seinajoki.fi

Leena Lahtinen, toimitusjohtaja, Reunamo Education Research Oy
050 344 4940
leena.lahtinen@reunamoedu.fi