Valikko

Sosiaaliasiamiestoiminta

Sosiaaliasiamies.


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa:

 • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
  soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain
  hyvinvointialueelle


Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esim.:

 • tyytymättömyyttä palvelun tai kohtelun laatuun
 • tyytymättömyyttä saatuun päätökseen
 • ongelmia tiedonsaannissa
 • rekisteritietojen tarkastusta
 • asiakasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista


Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.


Anne Viita
Sosiaaliasiamies, YTM


Puhelin 040 8302020


Puhelinajat ovat ma-to klo 9–11. Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voi jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten. Käynnistä tulee sopia etukäteen sosiaaliasiamiehen kanssa.