Valikko

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä

 

Hyvät lasten huoltajat,  


Palvelun löydätte osoitteesta https://seinajoki.daisynet.fi/eDaisy  
Teillä täytyy olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen (verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne),
että voitte käyttää eDaisya. 


eDaisyn kautta hoidatte jatkossa hakemisen ja muutokset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen. 

 • Palvelusetelihakemus
 • Palvelusetelin irtisanomisilmoitus
 • Esiopetusilmoitus
 • Muutosilmoitukset kunnalle 
   - Osoitteen muutos 
   - Hoidontarpeen tuntirajavalinnan muutos 
   - Toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta 
   - Muu muutos (esim. perhekoko, perhesuhteiden muutokset, nimi, työ- tai opiskelupaikka, puhelinnumero, sähköposti)
 • Tuloselvitys 


eDaisyn käyttöönoton myötä on siirrytty pelkästään sähköisiin päätöksiin, paperisia päätöksiä ei enää
toimiteta postipalvelun kautta, vaan kaikki päätökset tulevat eDaisyyn nähtäväksenne. 


Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella eli joko
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 


Alla Kaupungin ohjeistus palvelusetelin hakemista varten.
Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen (eDaisyohje)
Perhe voi saada kaupungilta palvelusetelin varhaiskasvatukseen yksityiselle palveluntuottajalle.
Palveluseteli on aina harkinnanvarainen etuus, eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta.
Ota ensin yhteyttä yksityiseen päiväkotiin. Päiväkodin johtaja selvittää palvelusetelin saamista kaupungilta.
Mikäli palveluseteli voidaan myöntää, voitte tehdä hoitopaikkasopimuksen yksityisen päiväkodin kanssa.
Liitä sopimus eDaisyyn hakemuksen liitteeksi.


eDaisy asioinnissa on käytössä yhteys väestötietorekisteriin, jonka avulla järjestelmä tuo automaattisesti
perhetietoja hakemukselle.  "Henkilö asuu samassa taloudessa toisen henkilön kanssa" -kohtaan tulee lisätä
uuden avo-/ aviopuolison tiedot. Huomioi kaikki samassa osoitteessa asuvat alaikäiset lapset perhekoossa.
Lisää lapsen yhteishuoltajan sähköpostiosoite lainmukaista tiedoksiantoa varten.


Mikäli haet lapsellesi ilta- ja/tai aamuhoitoa, ilmoita tarkempi tarve hakemuksen kohdassa "Päivittäiset
hoitoajat (klo - klo). Iltahoitoa tarjoaa vain päiväkoti Jump.

Tulotiedot toimitetaan täyttämällä tuloselvitys eDaisyyn. Vaihtoehtoisesti voit antaa suostumuksen
tulotietojen tarkistamiseen tulorekisteristä. Huoltajan tulee toimittaa lisäksi todistukset koskien esimerkiksi
yrittäjän tuloselvitystä, pääoma-, korko- ja osinkotuloja, elatustukea, vakuutusyhtiön maksamaa
kuntoutustukea, eläketuloja, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuuksia. Tulotiedot ja henkilökohtainen
hyväksyntä tulotietojen tarkistamiseen tulorekisteristä on ilmoitettava varhaiskasvatuksen
aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Muussa tapauksessa laskutamme palvelusta korkeimman
lakisääteisen maksun, tämä vaikuttaa mahdollisesti myönnettävän palvelusetelin määrään. Tulojen
muuttuessa perheen tulee tehdä uusi tuloselvitys muutoksesta.