Valikko

OPH:n hanke: Ketterä- Innovatiiviset oppimisympäristöt

Saimme Opetushallitukselta Innovatiiviset oppimisympäristöt hankerahaa 150 000€ luodaksemme rakenteilla olevaan Ideaparkin päiväkotiin uudentyyppistä oppimisympäristöä. Hanke sijoittui ajanjaksolle 2018-2020.
 
Olemme tähän koonneet tietoa hankkeen loppuraportoinnista.
 
Hankkeen myötä olemme kehittäneet Jumpille ABDC (Activity Based Day care) toiminta-, ajan- ja tilanhallintamallin. Hanke mahdollisti eri alojen asiantuntijoiden hyödyntämisen suunnitteluvaiheessa. Loimme kahden kasvattajan mallin rakenteeseen ja monikäyttöiset – ja muotoiset tilat sen mallin tukemiseen. Päiväkotimme sai ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää uutta aktiviteettipuistoa päiväkodin ja sen pedagogiikan näkökulmasta. Aktiviteettipuiston läheisyys ja yhteistyö heidän kanssaan mahdollisti lapsille suunnatun oheistilan/jakotilan rakentumisen varhaiskasvatuksen näkökulmaa hyödyntäen sekä aktiviteettipuistoon, ravintolaan, ulkoleikkialueelle sekä päiväkodin puolelle.
 
Kehitimme ulkoilu- ja liikuntametsää sekä uudessa Ideaparkin päiväkodissa yhdistyi kansainväliset ja kotimaiset ideat ja ajatukset päiväkodin ja sen ympäröivien tilojen laajaan yhteiskäyttöön.
 
SeAMK:n kanssa teimme tutkimusraportin käyttäjälähtöisestä kehittämisestä päiväkodin ja aktiviteettipuiston välillä.
 
Hanke mahdollisti meille innovoida aivan uudentyyppinen päiväkoti ja sen ympäristö. Saimme resurssia verkottua sekä kansallisesti että globaalisesti. Erityisen hienoa oli päästä kotimaiseten Educa-messujen lisäksi tutustumaan Kompanin tuotekehitysyksikköön Tanskaan sekä Englantiin BETT-messuille.
 
Olemme hanketyön myötä perehtyneet erityisen hyvin nykyhetken päiväkotisuunnitteluun. Olemme osallistaneet ja etsineet tapoja tehdä uuden vasun näköistä arkea. Oppilaitosyhteistyön avulla saime tietoa siitä, miten lapset, perheet ja henkilöstö on kokenut aktiviteettipuiston hyödyntämisen päiväkotiarjessa ja pedagogisena arvona.
 
Kehittämisen myötä pääsimme tutustumaan laajemmin nykyhetken päiväkoti rakentamiseen, sisustamiseen ja kalustamiseen. Vierailukohteet Suomessa ja ulkomailla jäivät vaikuttamaan ajatteluumme ja antoivat ohjausta uuden päiväkodin rakentumiseen. Saimme hankkeen myötä ostetua ulkopuolista suunnittelupalvelua ja näiden yhteisvaikutuksesta luotua jotain uutta päiväkotisektorille innovatiivisen oppimisympäristön muodossa.
 
 
Miten hanke on muuttanut toimintakulttuuria?
Päiväkoti Jumpissa on aina henkilöstön ääntä kuunneltu herkästi ja jokaisella on ollut mahdollisuus tuoda ajatuksia julki. Hankkeen myötä näkymä siitä, miten tällä äänellä kerrotut asiat etenevät aina toteutuksen asti on ollut iso merkitys. Uskotaan, että kehittämistyöllä on vahva vaikutusmahdollisuus. Yhdessä luodut toiminnat ja niiden arviointi ovat lisänneet yhteenkuuluvuuden tunnetta. Avoin tilojen esittely, hankkeesta kertominen ja vierailut ovat tuoneet oman työn arvostusta kirkkaammaksi ja ammattiylpeys sekä yhteenkuuluvuuden tunne ovat vahvoja hankkeen jälkeen. Monia käytössä olleita tilojen hyödyntämisiä on haastettu ja arvioitu ja muutettu. Viikkorutiinit ovat arvioinnin kohteena ja yhteisölliset oppimismpäristön kehittämiseen liittyvät keskustelut ja koulutusillat ovat tuottaneet vahvasti meidän näköisiä ratkaisuja. Yhä vahvempi jumppilaisen näköinen pedagogiikka on saanut jalansijan.
 
 
Hankkeen näkyvyys
Pääsimme esittelemään Päiväkotikonseptia ja Ketterä-hankettamme kansainväliseen Healthy Kids of Seinäjoki -seminaariin. Siellä pidimme myös työpajan, jonka aiheena oli innovatiivinen uuden sukupolven päiväkoti.
 
Meistä on tehty useampia lehtijuttuja mm. Lastentarha-lehti sekä maakuntalehti Ilkka. Olemme tuoneet toimintaamme esille aktivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

TUOTOKSET

Tähän mennessä aikaansaadut keskeiset ja valmiit tuotokset.

 1. Kuvaus
   
  Olemme luoneet ABDC -toimintamallin. Päiväkodin ryhmillä on omat kotipesät, mutta ne käyttävät oman kotipesän lisäksi aktiivisesti myös muiden ryhmien toiminnallisia ryhmätiloja. Lisäksi ryhmät voivat varata tiloja aktiviteettipuistosta, ravintolan synttäri- ja neuvottelutiloista, ulkoilumetsästä sekä päiväkotien leikkipihoista. Lisäksi Jumpin oma pikkubussi sekä Tiistaibussi on Jumpin käytössä oleva linja-auto, jota voi varata tiistaisin lähialueen oppimis- ja liikuntapaikkoihin. ABDC -malliin kuuluu hankeen avulla kehitetty sähköinen tilojen varausjärjestelmä.
   
  Eri tilojen toiminnalisuudet on rakennettu VASU:n mukaisesti ja muunneltavissa ajan kanssa eilaisiin päiväkodin tarvitsemiin painopisteisiin ja toimintoihin.
   
 2. Tutkimus
   
  Olemme kehittäneet Jyväskylän Yliopiston arvostettujen professorien Arja Sääkslahden ja Eero Haapalan johdolla ainutlaatuisen tieteellisen tutkimuksen päiväkotiympäristöön. Sille on saatu eettisen neuvottelukunnan tutkimuslupa monien vaiheiden jälkeen. Tutkimuksen kumppaniksi valikoitui SeAMK ja Kuortaneen Urheiluopisto. Jälkimmäinen toteuttaa tutkimuksen myöhemmin koronan väistyttyä Jyväskylän Yliopiston ohjeiden mukaan.
   
  Tutkimus selvittää erilaisten päiväkotiympäristöjen ja varhaiskasvattajan toiminnan ja ohjauksen vaikutusta lasten liikuntaan varhaiskasvatuksessa sekä vapaa-ajan fyysiseen passiivisuuteen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimus tuottaa merkittävää tietoa ympäristön ja kasvattajan vuorovaikutuksesta lapsen mahdollisuuksiiin liikkua sekä siirrettäviä tuloksia fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi varhaiskasvatukseseen.
   
  Saatavuustiedot
  Eero Haapala, Jyväskylän Yliopisto, eero.a.haapala@jyu.fi
  Arja Sääkslahti, Jyväskylän Yliopisto, arja.saakslahti@jyu.fi
   
 3. Kuvaus ulkoulupihasta
   
   
  Äly- ja liikuntapihaa kehitettiin yhteistyössä kehittäjäverkostomme kanssa. Loimme uuteen Ideaparkin päiväkotiin pihan, jossa lasten liikkuminen asetettiin keskiöön. Myöhemmin sitä kehitetään vielä englannin kielisuihkutukseen rakennuttamalla toiminnallinen yrityskylä asfaltoidun kulkureitistön ympärille. Lasten omat pienlipputangot (pilottituote) tuovat lapsille päiväkotivierailijoihimme liittyvää kulttuurin tuntemusta ja eri maiden lippujen tuntemusta. Juhlapyhiin liittyvät liputukset puolestaan syventää kulttuurikasvatusta.
   
  Yksi iso asia on ollut päiväkodin leikkipihan materiaalien kehittäminen ja vertailu. Olemme päätyneet perinteisen turvahiekan lisäksi kokeilemaan Kekkilän hakeratkaisua, tekonurmipinnoitetta sekä asfalttia.
   
  Kiipeäminen, tasapaino, pallopelit, maatrampoliinien kautta kehonhallinta, polkupyöräilytaitojen kehittäminen normaalien leikkien lisäksi on ollut leikkipihan painopisteitä.
   
  Piha on lähes huoltovapaa.
   
  Lopuksi

  Päiväkoti-Ravintola-Aktiviteettipuisto-Ulkoilupiha -kokonaisuus on ainutlaatuinen koko maailmassa. Pystyimme luomaan uuteen päiväkotiin kokonaisuuden, missä pystyy toimimaan hyvässä yhteistyössä kaikki tahot.
   
  Lisäksi päiväkotimme jälkeen lasten mennessä kouluun, Seinäjoki Activity Park Oy on kehittänyt jatkumon päiväkodillemme eli DAPIP liikunnallisen iltapäiväkerhon 1-2 -luokkalaisille lapsille. Koulun jälkeisessä iltapäiväkerhossa liikkumisen määrä ja ilo jatkuu luontevana päiväkotitaipaleen jälkeenkin.
   
  Tervetuloa tutustumaan ja kuulemaan meistä lisää. Ole yhteydessä niin luodaan tarpeisiinne sopiva vierailukohde (alan oppilaitokset, työyhteisöt, kehittämisryhmät, vierailijat)!
   
  kirsi.palenius@dap.fi / 044-7272152